Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Середа, 04 червня 2014 10:28

Служба у справах дітей

Місце знаходження

Черкаська обл., Лисянський район,

смт Лисянка, пл. Миру, 27 (4 поверх)

контакти

 

E-mail: lysyankassd@ukr.net

 Тел.: 6-21-01


розпорядок роботи


понеділок – четвер 8:00 – 17:15

п'ятниця 8:00 – 16:00

обідня перерва 13:00 – 14:00

субота, неділя – вихідний

структура служби

начальник – Логвиненко Альона Володимирівна

головний спеціаліст  –Лисенко Любов Вікторівна 

спеціаліст  –  Нечитайло Володимир Леонідович

положення

про службу у справах дітей районної державної адміністрації

1. Служба у справах дітей районної державної адміністрації (далі служба) є структурним підрозділом районної держадміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, та районної державних адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації, цим положенням.
3. Основним завданням служби є: 
реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми;
розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими відділами районної державної адміністрації, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу;
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
ведення державної статистики щодо дітей;
ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
визначення пріорітетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобіганню дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
робота в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобіганню бездоглядності і правопорушенням серед дітей на території району;
надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них, сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;
оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;
розробляє та подає на розгляд районної державної адміністрації, районної ради пропозиції до регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;
здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних установах Державного департаменту з питань виконання покарань, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у сім`ях опікунів, піклувальників, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сім`ях;
разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічне дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
розробляє і подає на розгляд районної ради, районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;
веде облік дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і надає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім`ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше чим раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім`ях та дитячих будинків сімейного типу;
бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;
розглядає у встановленому порядку звернення громадян;
розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
проводить інформаційно-роз`яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;
контролює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо:
обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
зняття з обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків – вихователів, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу;
контролює якість внесеної в ЄІАС «Діти» інформації користувачами бази, що стосується компетенції служби;
аналізує внесену в ЄІАС «Діти» інформацію відповідно до компетенції служби.
5. Служба має право:
приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;
отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики-статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, неодноразово залишали сім`ю та навчальні заклади;
влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім`ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;
представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з`ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;
порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі не виконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім`ї, дітей та молоді;
укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об`єднаннями громадян і благодійними організаціями;
скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
проводити особистий прийом дітей, а також батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;
розробляти та реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
відвідувати дітей, які опинилися в складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.
вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».
6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об`єднаннями громадян і громадянами.
7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації та начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації.
Начальник служби у справах дітей:
здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
8. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб
9. Для погодження вирішення питання, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися координаційна рада у складі начальника служби, керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.
Склад координаційної ради затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника служби.
Рішення координаційної ради проводиться в життя наказами начальника служби.
10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.
11. Утримання служби здійснюється відповідно до законодавства.
Гранична чисельність, фонду оплати праці працівників служби затверджується головою райдержадміністрації.
Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна держадміністрація.
Кошторис та штатний розпис служби затверджується у встановленому порядку головою районної державної адміністрації у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
Призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби голова райдержаміністрації.
12. Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

новини

 • БАТЬКАМ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВРАХУВАННЯ

  Служба у справах дітей Лисянської РДА повідомляє, що президент України Петро Порошенко, підписав Закон ” Про внесення змін в деякі законодавчі акти України щодо створення економічних передумов для посилення захисту прав дитини на належне утримання “.

  Документом внесено зміни в діюче законодавство, якими передбачено захист прав дітей та їх належного матеріального забезпечення, особливо тих, які виховуються в неповних сім’ях.

  Ми не будемо акцентувати шановні читачі, Вашу увагу на зміст всього Закону, а зупинимося лише на тих нововведеннях, що являються на нашу думку пріоритетними:

  Read more...
 • Службою у справах дітей Лисянської райдержадміністрації

  Службою у справах дітей Лисянської райдержадміністрації, відповідно до Постанови КМУ від 15.11.2017 №877 Про порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для придбання житла дітям – сиротам, оголошується прийом документів на придбання житла від громадян Лисянського району. Загальна площа житла для даної категорії дітей не може перевищувати 40 кв. метрів.

  Бажаючих з пропозицією продажу житла, просимо звертатись до Служби у справах дітей Лисянської РДА: пл..Миру, 27, 4-й поверх адмінбудинку, тел.. (04749) 6 21 01.

 • Жодного шансу дитячому травматизму!

  Шановні батьки!

            Служба у справах дітей Лисянської РДА, в черговий раз звертається до Вас з проханням, подбати про своїх дітей, в частині недопущення дитячого травматизму, особливо враховуючи наближення літніх канікул. Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми. Пам’ятайте, ці хвилини вимірюються ціною життя. А щоб неждана мить не стала початком великої біди – потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації. Пам’ятайте, що життя наших дітей, в першу чергу залежить лише від нас самих!

            Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що більшості із них, можна було б запобігти. Профілактична робота буде ефективною, коли в ній будуть брати участь батьки, школа та громадськість.

  Read more...
 • АЛКОГОЛІЗМ ТА НАРКОМАНІЯ – БЕЗЖАЛЬНІ ВБИВЦІ МОЛОДОГО ЖИТТЯ

          Служба у справах дітей Лисянської РДА, продовжує інформувати громадськість району про актуальні проблеми в суспільстві, що так чи інакше стосуються і неповнолітніх. Ми вже ознайомили Вас, шановні читачі, що таке суїцидальна загроза та булінг, а сьогодні хочемо донести до Вас інформацію про не менш загрозливі явища, що чатують на наших дітей – алкоголізм та наркоманія.

            Подолання алкоголізму та наркоманії не­можливе без з'ясування причин цих негативних явищ.

  Найчастіше до алкоголізму та наркоманії підлітки вдаються через життєвий досвід, помилки в шкільному та сімейному вихованні. Наркологи та психіатри на перше місце став­лять патологію розвитку особистості, тобто спадкові вади у функціонуванні вищої нервової діяльності. Це, насамперед, діти з психопа­тичними рисами характеру, невротичні, емо­ційно нестійкі, розумово відсталі.

  Read more...
 • Булінг – черговий виклик суспільству

  Про його існування, ми ще вчора навіть не здогадувались, а якщо десь і чули це слово то не надавали йому важливого значення, вважаючи його не актуальним та далеким від нашого буденного життя.

  Але виявилось, що ми дуже помиляємось і вже сьогодні вимушені не лише знайомитись з цим лихом, а зобов’язані з ним боротися. Так що ж таке булінг?

  Булінг – це цькування однієї дитини іншою, агресивне переслідування, яке часто поширене в школах.Нині 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикаються з проблемою булінгу (цькування), 24% дітей стають жертвами його і 48% з них нікому не розповідають про ці випадки. Такими є основні результати дослідження, проведеного в навчальних закладах нашої держави. Це вражаючі та тривожні цифри, особливо в той час, коли Україна переживає конфлікт, внаслідок чого майже 1,6 мільйона людей, у тому числі 220 тисяч дітей, стали внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Дослідження переконливо свідчить, що діти, закриті до спілкування, а також діти з сімей з низьким рівнем прибутку, піддаються булінгу вдвічі частіше за інших дітей. Окрім цього, внутрішньо переміщені діти є більш вразливими до різних форм насильства, пов’язаного з конфліктом. Це впливає на їхню соціальну поведінку. Економічні труднощі також опосередковано підвищують ризики булінгу та загрожують соціальній інтеграції

  Read more...

 Діти, які потребують батьківської опіки

Пархоменко Олена Володимирівна 21.05.2014        

ParhomenkoOV21052014

Пархоменко Оксана Володимирівна 18.10.2012

ParhomenkoOV18102012

Пархоменко Олександр Володимирович 30.08.2010

ParhomenkoOV30082010

Безносенко Сніжана Сергіївна 23.01.2002

BeznosenkoCC23012002

Бурдонос Анастасія Миколаївна 20.08.2004

BurdonosAM20082004

Малюк Владислав Вадимович 08.06.2008

 MalukVV08062008

 

Романець Вікторія Богданівна 07.02.2010

 RomanetsVB07022017

Романець Максим Богданович 13.02.2009

romanetcMB13022009

Романець Марія Богданівна 07.01.2013

RomanetcMB07012017

Шуляка Микола Володимирович 01.06.2011

SchulyakaMV01062011

 • Шановні відвідувачі сайту !
  Шановні відвідувачі сайту !

  Щиро вітаю вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

  Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість. Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

  Read more...

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com