Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини центру

Інформуємо,що з 01 жовтня 2015 року змінюється порядок отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, органами прокуратури, органами Служби безпеки України та їх посадовими особами.    

Відповідно до статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вищезазначені органи та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт Міністерства юстиції України.              

Механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлений Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 31.03.2015  № 466/5.              

Доводимо до відома, що на сьогодні на законодавчому рівні передбачена можливість отримання посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України інформації з ЄДР як в паперовій формі, так і в електронній, шляхом безпосереднього доступу до зазначеного реєстру.             

Крім того, Міністерством юстиції України забезпечено технічну можливість надання доступу до ЄДР, що здійснюється на підставі відповідних договорів, укладених з технічним адміністратором реєстру – державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр».             

Інформація про порядок підключення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців зазначеним органам розміщена на офіційному веб-сайті державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр»: http://irc.gov.ua/ua/edr_users_do.

Як відомо, фото в паспорті підлягає заміні (вклеювання) по досягненню 25-ти і 45-ти річного віку. Паспорт, в якому не вклеєні такі фотографії при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним ( Постанова ВРУ 26.06.1992 р. № 2503).
Що ж означає «недійсність» паспорта?
Це означає, що з таким паспортом не можна здійснювати банківські операції, видавати доручення, укладати договори, голосувати і т.п. – Тобто, не можна вчиняти жодних юридично значимих дій. У зв’язку з цим рекомендуємо Вам, якщо ви збираєтеся укладати договір з кимось, перевірити, серед іншого, наявність фотографії, відповідної віку, в паспорті вашого контрагента. В іншому разі договір, де одна з сторін діяла на підставі недійсного паспорта, може бути визнаний недійсним.
Терміни вклеювання фото в паспорт.
Згідно з п. 18 Положення про паспорт, для вклеювання нових фотографій в паспорт громадянин подає документи і фотографії не пізніше одного місяця після досягнення відповідного віку. Таким чином, після досягнення 25 – або 45-річного віку у вас є один місяць для звернення за вклеюванням фото, і впродовж цього місяця Ваш паспорт залишається дійсним.
Однак, в будь-якому випадку, затягувати зі вклейкою фото в паспорт не рекомендуємо – так, за несвоєчасну заміну фото в паспорті передбачено штраф в розмірі від 17 до 51 грн. (Ст. 197 Кодексу про адміністративні правопорушення). Заміна буде вважатися несвоєчасною, якщо ви звернетеся за нею після закінчення одного місяця з моменту досягнення відповідного віку, в такому випадку посадова особа ДМС зобов’язана винести постанову про притягнення Вас до адмін. відповідальності, де має бути зазначена, в тому числі, сума штрафу, потім ви звертаєтесь в Центр надання адміністративних послуг для подачі документів .
З іншого боку, поспішати з заміною фото в паспорті і звертатися за заміною фото раніше терміну теж не слід – так, згідно з роз’ясненням МВС України (лист № 5494/РД від 13.04.2006 р.), якщо громадянин з будь-яких причин подав заяву про видачу паспорта хоча б за один день до досягнення 25 або 45 років, фото в паспорті не буде відповідати вимогам до фотографії, яка повинна бути вклеєна в 25 або 45 років. У такий паспорт протягом одного місяця має бути вклеєна фотографія, що відповідає віку громадянина, інакше паспорт буде вважатися недійсним.
Пояснимо на прикладі. Припустимо, якщо напередодні свого 25-річчя Ви змінили прізвище і отримали у зв’язку з цим новий паспорт, то, згідно з цим роз’ясненням МВС, після досягнення 25 річного віку Вам обов’язково потрібно буде вклеїти відповідне фото у паспорт – незважаючи на те, що зовсім недавно ви отримали новий паспорт, де розміщена Ваша нова фотографія.
Якщо Ви отримували паспорт в одному місті, а на момент настання 25 – або 45-річного віку проживаєте в іншому – Вам не потрібно повертатися в місто, де паспорт був виданий, щоб вклеїти фотографію; це повинні зробити за місцем вашого поточного проживання(реєстрації). Така можливість прямо передбачена п. 14 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України.
Згідно з п. 12 Положення про паспорт, вклеювання до паспорта нових фотографій здійснюється у 5-денний термін.

● Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.
● У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (наприклад - довіреність).
● Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Подача документів іншими особами - не проводиться, окрім заявника та уповноваженого, ним представника , що має на це відповідні повноваження.

ЗРАЗОК

ДОВІРЕНІСТЬ №____
від «_____» _________20___ р.


Закрите акціонерне товариство «Іванов і партнери» (ідентифікаційний код за ЄДРОПУ_______), юридична адреса: вул. Іванова, 11 в особі керівника Петрова Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, уповноважує Сидорова Костянтина Вікторовича (паспорт _____№______ виданий __________ РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області дата видачі _________) представляти інтереси ЗАТ «Іванов і партнери» з питань подання заяви (з правом підпису) і документів до неї та отримання документів дозвільного характеру (або адміністративної послуги).
Довіреність видано на строк до ______ 20___ р.

Підпис (П.І.Б. уповноваженої особи) засвідчую __________

Керівник _______________ П.І.Б
М П


Вимоги до Довіреності:
Довіреність юридичної особи
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
Довіреності, що видаються юридичними особами, не вимагають нотаріального посвідчення, оскільки вони посвідчуються безпосередньо організацією шляхом підписування керівником організації та скріплюються печаткою.
Довіреність фізичної особи, фізичної особи – підприємця повинна бути посвідчена нотаріально.
У разі неподання оригіналу належним чином оформленої довіреності, можлива подача копії такої довіреності, яка повинна бути нотаріально посвідчена.
Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені фізичної особи або юридичної особи, на ім’я однієї або кількох осіб з чітко визначеними юридичними діями, (подання, підписання та отримання відповідних документів, здійснення тих чи інших дій, тощо).
У тексті довіреності мають бути зазначені місце і дата її складання (підписання), прізвища, імена, по батькові (повне найменування юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження/юридична адреса юридичної особи) представника і особи, яку представляють, а в необхідних випадках і посаду, яку вони займають.
Довіреність повинна мати всі необхідні реквізити: місце і дату складання, строк дії (прописом), прізвище, ім’я, по батькові довірителя та довіреної особи (повну назву юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження юридичної особи) представника та особи, яку представляють, а за необхідності - посаду, яку вони обіймають, коло повноважень. Відсутність у довіреності дати вчинення робить її недійсною. Іншим обов'язковим реквізитом є підпис довірителя, а для довіреності, яка видається від імені юридичної особи — прикладення печатки цієї юридичної особи.

          У  ЦНАП   можна отримати адміністративні послуги по лінії Міграційної служби, зокрема одержати паспорт громадянина України, провести всі необхідні дії, пов’язані з його обміном, вклеюванням фото, а також зареєструвати місце проживання/перебування особи або зняти таку реєстрацію.

 ВАЖЛИВО!!!

Звернутися для вклеювання фотокартки до паспорта не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 - річного віку. Отримати паспорт не пізніше ніж через місяць після отримання в органах юстиції документа про переміну прізвища, імені або по батькові.  Особа зобов’язана зареєструвати місце проживання протягом 10 днів після зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання.

В іншому випадку зверніться до працівника ДМС для накладання адміністративного стягнення.

            Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Середа, 20 травня 2015 16:22

До уваги жителів району!

Пропонуємо перелік адміністративних послуг, які можна отримати через Центр надання адміністративних послуг при Лисянській райдержадміністрації станом на 20.05.2015 року:

 

Послуги Державної міграційної служби

1. Видача паспорта громадянина України по досягненню 16 - річного віку;

2. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні    громадянином 25-і 45-річного віку.(прийом документів для вклеювання фотокартки через Центр надання адміністративних послуг здійснюється лише громадянам, які звернулися за наданням послуги не пізніше 30 днів після виповнення 25- або 45- років).

 

Послуги відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації

1.Надання висновку про погодження документації із землеустрою;

2. Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки.

3. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

 

Послуги служби у справах дітей райдержадміністрації

 1. 1.Прийняття рішення (розпорядження) про створення прийомної сім’ї.
 2. 2.Прийняття рішення (розпорядження) про встановлення опіки (піклування) дитиною.
 3. 3.Прийняття рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.

 

Послуга Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 1. 1.Реєстрація колективних договорів та територіальних угод.

 

Послуга Управління економіки райдержадміністрації

1.Видача актів обстеження спеціалізованих металургійних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам законодавства.

 

Послуги відділу Держземагенства в Лисянському районі

 1. 1.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.
 2. 2.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
 3. 3.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
 4. 4.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
 5. 5.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
 6. 6.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
 7. 7.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
 8. 8.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
  1. 1)витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

    обмеження у використанні земель

     земельну ділянку

 1. 2)довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
 2. 3)викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.
 3. 9.Видача довідки про:
  1. 1)наявність та розмір земельної частки (паю)
  2. 2)наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

10.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

11.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

12.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

Послуги Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій

 1. 1.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 

Послуги Держсанепідслужби

 1. 1.Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

 

Наша адреса: смт. Лисянка, пл.Миру, 27 - Центр надання адміністративних послуг (1 поверх  приміщення адміністрації). 

 • Шановні відвідувачі сайту!

  Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

  Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
  Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

  Read more...
 •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com