Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Середа, 11 червня 2014 09:24

Загальна інформація

Місце знаходження:

 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, пл. Миру 27
тел:. (04749) 6-20-60
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому суб’єктів звернень:

у Центрі надання адміністративних послуг

при Лисянській районній державній адміністрації

понеділок

8.00-15.00

без обідньої перерви

вівторок

8.00-20.00

без обідньої перерви

середа

8.00-15.00

без обідньої перерви

четвер

8.00-15.00

без обідньої перерви

п’ятниця

8.00-15.00

без обідньої перерви

Cубота, неділя - вихідний день.


Структура центру:

керівник - Макушенко Ольга Анатоліївна

адміністратор - Павлик Катерина Олександрівна

Положення:

про Центр надання адміністративних послуг

при Лисянській районній державній адміністрації

1.            Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Лисянській районній державній адміністрації.

2.            Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою райдержадміністрації.

3.            Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, Положенням про Центр.

4.            Основними завданнями Центру є:

1)           організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2)           спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3)           забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5.            Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням райдержадміністрації.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається розпорядженням райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.            У Центрі, відповідно до розпорядження райдержадміністрації, може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7.            У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною державною адміністрацією, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8.            Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

Лисянською районною державною адміністрацією можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9.            Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10.         Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

11.         Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12.         Основними завданнями адміністратора є:

1)           надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2)           прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів                     (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3)           видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4)           організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5)           здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6)           надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7)           складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8)           розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

13.         Адміністратор має право:

1)           безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2)           погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3)           інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4)           посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5)           порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

16.         Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою місцевої держадміністрації.

Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1)           здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2)           організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3)           координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4)           організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5)           сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6)           розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7)           може здійснювати функції адміністратора;

8)           виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.

17.         Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр.

При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід, не менше п’яти днів на тиждень, семи годин на день та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.

18.         Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Центри звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.Шановні громадяни!

     Просимо Вас заповнити Анкету якості надання адміністративних послуг,

скориставшись QR-кодом або переходом за посиланням!

Ваша думка для нас дуже важлива!   

qr cnap

https://docs.google.com/forms/d/10XVbIM8PKJW6Hr7hjEGNXtI76MWcWSnNQNkBvHDbVds/viewform?edit_requested=true

АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

З метою отримання адміністративної послуги заявник звертається до адміністратора Центру надання адміністративних послуг.

Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником або уповноваженою ним особою.

Працівник Центру видає бланк заяви та необхідні бланки платіжних документів, та, при необхідності, надає допомогу при їх заповненні. Приймає від заявника заповнену заяву та перевіряє наявність повного комплекту документів та зазначених у них відомостей, необхідних для одержання адміністративної послуги.

Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого негайно видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом або робиться відмітка на заяві.

Працівник Центру перевіряє документи, що посвідчують особу заявника, реєструє заяву і документи, що додаються до неї, у Журналі обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг.

Працівник Центру забезпечує передачу пакету документів у відповідне управління для опрацювання супровідним листом в якому зазначається дата прийняття та дата виконання послуги. Відповідальний працівник здійснює контроль за додержанням виконавчими органами термінів розгляду та прийняття рішень. Відповідальність за додержання термінів надання адміністративних послуг несуть керівники адміністративних органів.

Виконавчий орган протягом терміну, визначеного для конкретної адміністративної послуги, забезпечують вирішення справи по суті (підготовка та оформлення дозволів, надання послуг, виконання інших робіт) та передає документи працівнику Центру для подальшої їх видачі.

Відповідальний представник повідомляє про наявність рішення заявника в день отримання рішення.

Працівник Центру в день отримання відповідного документа проводить відмітку про результат адміністративної послуги у журналі та забезпечує його видачу суб’єкту звернення у встановленому порядку.

 

  • Шановні відвідувачі сайту !
    Шановні відвідувачі сайту !

    Щиро вітаю вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість. Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com