Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Середа, 04 червня 2014 09:18

Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля

Місце знаходження: 

смт Лисянка, пл. Миру, 27

Тел: 6-20-33, 6-21-45

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 8:00 – 17:00

п'ятниця 8:00 – 15:45

обідня перерва 13:00 – 13:45

субота, неділя – вихідний

Структура відділу:

 начальник відділу  Карасевич Володимир Степанович

головний спеціаліст відділу - Коваленко Людмила Петрівна

Положення:

Положення про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

1. Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі - відділ) є місцевим органом державної виконавчої влади, що утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові цієї адміністрації. 
Відділ здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території району. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної, районної державної адміністрації , а також цим Положенням. 
ІІ.Основні завдання 
2.1.Основними завданнями відділу є: 
реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури; 
аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку регіональних містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації; 
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій та забудови населених пунктів району, поліпшення їх архітектурного вигляду; 
забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови населених пунктів району, затвердженої містобудівної документації; 
організація у межах своїх повноважень охорони, реставрації та використання пам'яток архітектури та містобудування. 
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 
1) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд районної державної адміністрації; 
2) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території; 
3) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів району, вносить пропозиції відповідним Радам про необхідність розроблення та коригування містобудівних програм, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; 
4) розглядає пропозиції та подає до районної державної адміністрації висновки щодо визначення територій, вирішення питань вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства, забезпечує контроль за їх використанням і забудовою, а також можливість здійснення на них запланованої містобудівної діяльності; 
5) готує висновки щодо розміщення, будівництва та реконструкції житлово-цивільних, виробничих, інженерно-транспортних та інших об'єктів; 
6) координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території району; 
7) розробляє та видає в установленому порядку забудовникам вихідні дані для проектування об`єктів містобудування; 
8) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, житлових будинків, господарських будівель; 
9) забезпечує в установленому порядку: 
- контроль за наявністю ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві; 
- проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції конкретних об'єктів; 
10) організує ведення містобудівних кадастрів населених пунктів, узагальнює окремі їх дані; 
11) проводить конкурси на розроблення проектів важливих об'єктів; 
12) створює архів містобудівної документації ; 
13) інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми розвитку району, розміщення важливих об'єктів; 
14) розглядає звернення громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення. 
ІІІ. Права відділу 
3.1. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції; 
3.2. залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ й організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду 
питань, що належать до його компетенції; 
3.3. одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань; 
3.4.подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил. 

ІV.Організація роботи відділу 
4.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами й організаціями, об'єднаннями громадян. 
4.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником управління містобудування та архітектури обласної держадміністрації. 
Начальник відділу за посадою є головним архітектором району. 
V. Начальник відділу: 
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; 
видає в межах своєї компетенції накази, організує і контролює їх виконання; 
накази начальника відділу у разі порушення прав громадян, представницьких органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій можуть бути оскаржені у судовому порядку.
VI. Організація роботи відділу 
6.1. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету. 
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання відділу затверджує голова районної державної 
адміністрації. 
6.2. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або ( в разі необхідності)основних положень вихідних даних для проектування об`єктів містобудування при відділі уворена архітектурно-містобудівна рада. 
Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 15.04.2009 року №184. 
Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням начальника відділу. 
6.3. Для забезпечення виконання функцій, визначених цим Положенням, при відділі можуть створюватися в установленому порядку госпрозрахункові підрозділи. 
6.4. Відділ має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. 

  • Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
    Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...
  •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com