Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, зміни до якого були внесені постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 428.

Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами необхідними для призначення компенсації.

 Порядком визначено, що непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата, розмір якої становить (виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

 Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

 Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд;

до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Документи необхідні для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Днем подання заяв для призначення компенсації вважається день реєстрації структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації, виконавчого органу міської ради заяв з необхідними документами.

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

заява про згоду надавати соціальні послуги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

копія та оригінал трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»)

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разу визнання цієї особи недієздатною):

заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

копія та оригінал довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:

заява про необхідність надання соціальних послуг;

копія та оригінал свідоцтва про народження дитини;

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Середа, 07 вересня 2016 15:14

10 міфів про субсидії

 

 

 У виробничій діяльності кожного сільськогосподарського підприємства збирання врожаю зернових культур - особливо відповідальний період.

Одночасно, цей період  найбільш травмонебезпечний, він обумовлений перенасиченістю і перенапруженням праці. Адже, від чіткої організації і своєчасного проведення жнивної компанії напряму залежить ефективність господарювання підприємства. В такий період нехтування механізаторами власною безпекою і відсутність достатньої відповідальності з боку інженерно-технічної служби та служби охорони праці - часто призводить до травмування.

 При збиранні зернових культур досвідчені керівники господарств, інженери з питань охорони праці та фермери, з метою профілактики виробничого травматизму працюючих на жнивах, проводять заходи: до робіт на сільськогосподарській техніці допускаються особи віком від 18 років, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та за висновками медичного огляду мають можливість виконувати доведену роботу, забезпечені спеціальним одягом та засобами індивідуального і колективного захисту; відповідальним особам за охорону праці необхідно провести інструктажі з питань охорони праці за діючими інструкціями, посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової і виробничої дисципліни, за безпечним режимом праці та відпочинку. Вкрай важливо не допускати до роботи працівників в стані алкогольного сп'яніння, хворобливому або стомленому стані; перед початком роботи всі машини, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку перевірити на справність та відповідність вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Усі технічні засоби господарства повинні бути наказом керівника закріпленні за механізаторами господарства.

 Не слід забувати, що причиною травм часто стає очищення робочих органів і техобслуговування машин без їх зупинки з включеним двигуном. Необхідно перевіряти наявність та справність захисних кожухів рухомих частин машин та механізмів для забезпечення безпеки працівників.

 Робочі місця укомплектувати засобами пожежогасіння, медичними аптечками і справним набором інструментів. Забезпечити електробезпеку обладнання. Організувати контроль за лініями електромереж у місцях збирання зернових (провисанням проводів).

 До роботи на зернозбиральній техніці допускати працівників відповідної кваліфікації. Обладнати польові стани для короткочасного відпочинку і прийому їжі. Припиняти роботи у випадках виникнення загрози життю працівників, порушення вимог безпеки та недотримання ними трудової і виробничої дисципліни. Виключати випадки використання тракторів і автомобілів не за призначенням, контролювати їх пересування до місць виконання робіт, організувати зберігання техніки в спеціальних місцях. Забезпечити проведення перед рейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв та механізаторів.

 У  відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Звенигородка  діють консультаційні пункти, де посадові особи підприємств, працівники можуть отримати консультації з питань охорони праці, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та отримати необхідні нормативні документи  з допомогою електронної пошти.

З початку року у районі не зареєстровано нещасних випадків пов’язаний з виробництвом. Роботодавцям не слід шкодувати коштів на створення безпечних і нешкідливих умов праці для своїх працівників, оскільки це принесе подвійну віддачу у вигляді додатково створених матеріальних і нематеріальних благ, а працівники, приймаючи будь-які рішення в процесі трудової діяльності, завжди повинні піклуватись про особисту безпеку і безпеку оточуючих.

 

С.Бондаренко, заступник начальника відділення ВД ФССНВ в м. Звенигородка;  В.Штанько, головний державний інспектор з питань праці відділу АПК та СКС управління Держпраці у Черкаській області.

Понеділок, 04 липня 2016 15:53

До уваги жителів району

 08.06.2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 352 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів  України від 1 жовтня 2014 року № 509» та № 365 «Деякі питання здійснення соціальнихвиплат внутрішньо переміщеним особам». Управління соціального захисту населення Лисянської РДА надає роз’яснення з найбільш актуальних питань. Всі довідки є документами які підтверджують факт внутрішнього переміщення і підтверджують факт постановки на облік, також довідки видані до вступу в силу змін до постанови 509, які не були відмінені і термін дії яких не закінчився, продовжують діяти і є безтерміновими. Всі довідки, в яких у графі «фактичне проживання» (на лицьовій стороні довідки після інформації про зареєстроване місце проживання) вказане не фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи  (далі – ВПО), а органи державної влади, органи місцевого самоврядування, назва села або адреса по, якій ВПО фактично не проживає – підлягають заміні до 20 липня 2016 року. Термін заміни можна продовжити до 60 днів при умові подачі до УСЗН заяви про поважні причини (наприклад пошук нового житла). Також заміні підлягають довідки в яких вказані діти. Неповнолітніми (з 14 до 18 років) заява на отримання довідки подається особисто, а за дітей до 14 років, недієздатних або осіб дієздатність, яких обмежена – законний представник відповідно з підтверджуючими документами. Якщо діти до 14 років перемістилися без батьків заяву на отримання довідки подають рідні з якими або до яких діти перемістилися, якщо таких не має, то представники органів опіки. Якщо довідки ВПО не будуть замінені, по закінченню вказаного терміну вони стають недійсними, і відповідно припиняються всі соціальні виплати. Тепер, підписуючи заяву на отримання статусу ВПО, ви надаєте згоду на обробку, зберігання і використання ваших персональних даних для верифікації Мінфіну і в Адміністрацію державної прикордонної служби. Довідка видається в день подачі заяви тим у кого місце проживання було зареєстровано на непідконтрольній або окупованій  території станом на 2014 рік (АР Крим до лютого 2014 р., непідконтрольні території до квітня 2014 р.). У кого не було такої реєстрації, то надаються додаткові документи (Трудова книжка із відомостями про роботу, документи права власності на нерухоме майно, медичні документи – лікарняна картка, по дітям сиротам або дітям позбавлених прав запрошують дані з електронної справи в Мінсоцполітики і т.д.) всі підтверджуючі документи надає заявник, або його представник, УСЗН на протязі 15 робочих днів приймає рішення по наданим додатковим документам про видачу довідки. В аналогічний термін (до 15 робочих днів) видається відмова у письмовій формі. ВПО зобов’язана повідомляти УСЗН про зміну адреси проживання, та повернення до покинутого місця проживання.

 Також потрібно знати, що робочою групою або представником УСЗН, не рідше ніж один раз в шість місяців, по місцю фактичного проживання буде здійснено перевірку ВПО про що буде складено «Акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ї» встановленого зразка. За відсутності ВПО за фактичним місцем проживання представник УСЗН або робочої групи робить відповідний запис в акті обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і залишає ВПО повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з’явитися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для проходження фізичної ідентифікації. У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом трьох робочих днів не з’явилася до УСЗН, то УСЗН надсилає їй рекомендованим листом повторне повідомлення про необхідність протягом трьох робочих днів з’явитися для проходження фізичної ідентифікації. Водночас УСЗН робить запит до Держприкордонслужби щодо виїзду внутрішньо переміщеної особи за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. При отриманні всіх відповідей УСЗН вносить на розгляд до комісії питання про зняття з обліку ВПО і припинення всіх соціальних виплат.

 Створені комісії на підставі поданих документів вирішують чи призначати (відновлювати) пенсії (щомісячне довічне грошове утримання), довічні державні стипендії, усі види соціальних допомог та компенсації, матеріальне забезпечення, надання соціальних послуг, субсидій та пільг  за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 Дані рішення можуть бути оскаржені в суді.

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com