Лисянська районна державна адміністрація

Офіційний портал

Новини центру

що з 01 січня 2017 року набирає чинності Закон України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено зміни до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань**:

частину сьому статті 11

після слів "з Єдиного державного реєстру" доповнено словами ", крім випадків, передбачених цим Законом";

доповнено частину абзацом такого змісту:

"Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорів, укладених з технічним адміністратором.";

у статті 36:

у частинах першій, четвертій слова "мінімальних заробітних плат" замінено словами "прожиткових мінімумів для працездатних осіб1'; слова "мінімальної заробітної плати" словами "прожиткового мінімуму для працездатних осіб";

частину п'яту викладено в такій редакції:

"Адміністративний збір та плата за надання відомостей, л—Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі прожиткової мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом \ 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи д; проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиної державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.".

У Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

частину третю статті 32

друге речення після слів "визначається Кабінетом Міністрів України доповнено словами крім випадків, передбачених цим Законом";

доповнено частину абзацом такого змісту:

"Міністерство фінансів України під час здійснення повноважень контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок кошт державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування, безоплатно отримує відомості з Державного реєстру прав в електронному вигляді форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі на підставі договорі укладених з технічним адміністратором.";

у статті 34:

слова "мінімальна заробітна плата" у всіх відмінках замінено слова* "прожитковий мінімум для працездатних осіб" у відповідних відмінках; абзац перший частини сьомої викладено в такій редакції: "Адміністративна збір справляється у відповідному розрахунку від прожиткового мінімуму д; працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на І січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведені державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих десяти гривень.”

Щоб не сплачувати податки та залишитись в Реєстрі неприбуткових організацій всі неприбуткові організації до 01.01.2017 мають привести свої до установчі документи у відповідність до вимог статті 133 Податкового кодексу України.

Увага! Встановлений законодавством термін не буде продовжений.

Прийом та видача документів здійснюється центрами надання адміністративних послуг та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також безпосередньо Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області.

Не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до установчих документів, пов'язаних із приведенням у відповідність до законодавства у визначений строк.

Отримати консультацію спеціалістів Головного територіального управління юстиції у Черкаській області з питань державної реєстрації громадських формувань можна за телефоном «гарячої лінії» 54-08-29.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17 липня 2015 року № 652-VIII внесено зміни до статті 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), згідно яких переглянуто вимоги, яким має відповідати неприбуткове підприємство, установа, організація (далі - неприбуткова організація).

Зазначеною статтею Кодексу передбачено, що установчі документи неприбуткової організації мають містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)^ членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

Також установчі документи неприбуткової організації мають передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Відповідно до пункту 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу неприбуткові організації з метою включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій зобов'язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність до вимог пункту 133.4 статті 133 Кодексу.

Порядок включення неприбуткових організацій до Реєстру неприбуткових організацій визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі - Постанова № 440).

Згідно з пунктом 2 Постанови № 440 неприбуткові організації, які до 01 січня 2017 року не приведуть свої установчі документи у відповідність з вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, будуть виключені після 01 січня 2017 року контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку, затвердженого цією постановою.

06 жовтня 2016 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та захисту прав власності» № 1666-VIII, яким, зокрема, внесено зміни до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та передбачено, що адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних із приведенням у відповідність до законодавства у визначений строк.

Враховуючи закінчення перебігу строку, визначеного пунктом 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, неприбутковим організаціям необхідно прискорити внесення зміни до власних установчих документів, оскільки після 01 січня 2017 року зазначені реєстраційні дії будуть проводитись на загальних засадах із сплатою адміністративного збору у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати (за державну реєстрацію змін до відомостей про громадські об'єднання та благодійні організації - у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати).

02 листопада 2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та захисту прав власності» від 06 жовтня 2016 року №1666-УІН. яким, зокрема, внесено зміни до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Відповідно до законодавчих змін, зокрема, передбачено, що:

-    за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об'єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр), крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати (410 грн.);

-   за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об'єднання чи благодійну організацію справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати (140 грн.);

-     не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу - підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов'язаних із приведенням у відповідність до законодавства у визначений строк.

-    не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання.

Звертаємо увагу, що адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру-справляються у відповідному розмірі мінімальної

заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Понеділок, 28 листопада 2016 16:47

Повідомлення!

Проект регуляторного акту – Розпорядження районної державної адміністрації “Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від 25.09.2014  № 99 “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Лисянській районній державній адміністрації” розміщено за посиланням http://lysyankarda.gov.ua/images/stories/proekt-reglament-cnap.pdf  для одержання зауважень та пропозицій.

 

Розробником регуляторного акта є Лисянська районна державна адміністрація.

Пропозиції та скарги подавати в строк 1 місяць на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , або за тел. (04749) 6-20-60

Суб’єктом правової ініціативи проекта розпорядження є сектор надання адміністративних послуг при Лисянській райдержадміністрації

Про внесення змін до розпорядження райдержадміністрації від 25.09.2014  № 99 “Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг при Лисянській районній державній адміністрації”

Четвер, 24 листопада 2016 11:57

Увага!!!

Увага! До 01.01.2017 неприбуткові організації мають привести установчі документи до вимог статті 133 Податкового кодексу України. Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до установчих документів, пов'язаних із приведенням у відповідність до законодавства у визначений строк.

Реєстрація громадських формувань в межах Черкаської області здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області. Для надання консультацій працює гаряча телефонна лінія за номером 54-08-29, часи прийому з 9.00 до 18.00 без перерви на обід.

Прийом та видача документів може здійснюватись також через центри надання адміністративних послуг та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, контактні дані яких розміщено на офіційному веб-сайті Головного територіального Управління юстиції у Черкаській області (http://uprav.ck.minjust.gov.ua/index.php?part=news26).

  • Шановні відвідувачі сайту!

    Щиро вітаємо вас на офіційному веб-сайті Лисянської районної державної адміністрації!

    Один з основних принципів сучасного громадянського суспільства - інформаційна відкритість.
    Тому ми ставимо перед собою чіткі завдання щодо забезпечення прозорості у своїй роботі, відповідальності та звітності перед громадою, забезпечення права громадян на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації про події у районі.

    Read more...
  •                                                                                 

|||

Лисянська районна державна адміністрація
19300, смт Лисянка, пл. Миру, 27
тел.: 6-21-45,  e-mail: mail@lysyankarda.gov.ua, rda.lysk@gmail.com